zondag 26 april, 2015
AOW 2015

 

AOW 2015

Vervallen recht op partnertoeslagOp 1 april 2015 vervalt de partnertoeslag bovenop het AOW-pensioen. U heeft slechts recht op deze toeslag als uw partner nog geen AOW ontvangt en diens loon niet boven de gestelde inkomensgrens (€ 1.330,92 per maand) uitkomt. Ook zal maximaal tien procent van de partnertoeslag afgetrokken worden indien het gezamenlijk bruto inkomen meer is dan € 2.616,01 per maand. Bij freelancers of ondernemers wordt gekeken naar de ‘winst’ of ‘het resultaat uit overige werkzaamheden’ over het jaar 2014.
Het vervallen van de partnertoeslag betekent de facto dat u indien het AOW op of na één april 2015 is ingegaan geen toeslag meer ontvangt voor uw jongere partner. Mensen die geboren zij op of na één januari 1950 kunnen vanaf bovengenoemde datum geen partnertoeslag meer aanvragen. Voor hen bij wie de AOW vóór 1 april 2015 is ingegaan en de partnertoeslag is aangevraagd, zal er niets veranderen. Mits het inkomen van de jongere partner te hoog wordt; dan zal de toeslag voorgoed verleden tijd zijn.
Echter betekent de bovengenoemde datum niet dat u nog voor die datum een partnertoeslag aan kan vragen, indien het inkomen van uw partner te hoog is. Om in zulk een geval alsnog recht te hebben op de partnertoeslag zal het inkomen van uw partner uiterlijk vóór 1 december 2014 moeten wegvallen of onder de gestelde inkomensgrens moeten komen. Dan is er nog het geval dat uw partner een WW-uitkering ontvangt. Om dan recht te hebben op een partnertoeslag zal de partner
diens uitkering door het UWV moeten verlagen tot beneden de € 737,76 of de uitkering volledig moeten laten vervallen. Dit dient ook vóór 1 december 2014 te gebeuren.
Het is ook mogelijk dat er een incidentele stijging van het inkomen van uw partner plaatsvindt. Hieronder kan vallen de afkoop van een pensioen, incidenteel meer werken, ontvangst van een overwerkvergoeding, ontvangst van een nabetaling of de ontvangst van een eindejaarsuitkering of gratificatie. De vakantie-uitkering valt niet onder het partnerinkomen en wordt derhalve niet meegeteld. Onder ‘incidenteel’ wordt verstaan dat het inkomen van uw partner niet langer dan drie maanden boven de gestelde inkomensgrens uitkomt. Zodra dit het geval is, dan wordt de partnertoeslag tijdelijk gestopt en zal u een van de volgende maanden weer toeslag ontvangen, afhankelijk van het moment dat het inkomen weer onder de gestelde inkomensgrens valt.

AOW bij samenwonen: plan kostdelersnorm

Er is een onderzoek gaande naar het plan voor de kostdelersnorm. Wat dit plan inhoudt, zal hieronder uiteengezet worden. De rijksoverheid geeft aan dat er ieder geval tot 1 juli 2016 geen sprake zal zijn van een kostendelersnorm in de AOW. Wat er na 1 juli 2016 gaat gebeuren is onder andere afhankelijk van de uitkomsten van het aangekondigde onderzoek hieromtrent.
Het is u wellicht bekend dat mensen met een AOW-uitkering die samenwonen een basisuitkering ontvangen van 50 procent van het wettelijk minimumloon (vanaf één januari 2015 gesteld op € 1.501,80 per maand). Onder samenwonende personen kunnen verschillende vormen worden verstaan, zoals gehuwden, samenwonenden, samenwonende broers of zussen, een of meerdere grootouder(s) met kleinkind, etc. Deze mensen delen de kosten voor hun levensonderhoud, te weten huurkosten en kosten voor gas, water en licht.
Nu is het zo dat alleenstaande AOW’ers een aanvulling ontvangen op deze basisuitkering van twintig procent (70 procent van het minimuminkomen). Dit omdat zij hun kosten voor levensonderhoud alleen moeten betalen. Dit principe is de kostdelersnorm: hoe meer kostendelers, hoe minder AOW.
Welnu vormen twee groepen een uitzondering op deze kostdelersnorm, namelijk in casu één ouder samenwoont met zijn of haar meerderjarige kind en mensen die een meerpersoonshuishouden hebben.
Het elimineren van de partnertoeslag en dus de aanpassing van de hoogte van de AOW vanaf 1 april 2015 moet ook, is het idee, toegepast worden op een AOW’er die bijvoorbeeld samenwoont met eerstegraads bloedverwant(en), zoals een meerderjarig kind. Zij delen immers ook de kosten, zoals huur, gas en elektra met elkaar. De regering wil dit gepaard laten gaan met de hervormingen in de (mantel)zorg en zal dit plan derhalve nog een jaar uitstellen. De komende tijd zal onderzocht worden op welke manier mantelzorgarrangementen verdere ondersteuning nodig hebben en wat de effecten van de kostendelersnorm in de AOW zijn op de mantelzorg zouden kunnen zijn. Dit in overleg met het Sociaal Cultureel Planbureau en de verscheidene gemeenten.

Plan verhoging AOW-leeftijd

Verder beoogt het kabinet om de AOW-leeftijd na 2015 sneller te verhogen: naar 66 jaar in 2018 en 67 in 2021. Dit wetsvoorstel is nog niet door de Eerste- en Tweede Kamer heen gekomen, maar dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren.


 


30 Reacties

 1. Comments  K. de Vreeze   |  donderdag, 26 september 2013 at 07:54

  Blijf van onze AOW af

 2. Comments  Sjef Gulpers   |  woensdag, 23 oktober 2013 at 22:15

  Wanneer kont destijds gestolen geld terug in ABP-kas??

 3. Comments  Johan   |  maandag, 04 november 2013 at 18:19

  Dat de AOW’er nog 25 euro per persoon moet inleveren,( ondanks de vele kortingen op de Pensioenen)
  is erg triest. Ook denk ik, dat dit Kabinet geen notitie heeft van hoeveel een AOW, desnoods met een klein aanvullend Pensioen precies is. Vergelijk inkomens eens! Veel AOW’ers hebben niet zoveel! en ook geen eigen huis!

 4. Comments  Tiel   |  dinsdag, 19 november 2013 at 22:56

  T’is gewoon pure diefstal van de burgers die dit jaren hebben opgebracht.Trouwens je bent niet alleen je AOW kwijt,dus wordt er geen 2% meer gespaard,gezien de aftrek van de maanden. Laaghartiger kan niet.Het kabinet weet ook dat je als ouderen niet eens aan de bak komt. Wel 2x voor voorzieningen betalen maar niet eens de helft ontvangen.Zelf blijven ze lekker buitenschot.(Zie de pot van het ABP,die is plots hoger en die van jan met de pet niet)Een paar jaar geleden had je nog de pensioenwijzer waarbij je uit kon rekenen hoeveel pensioen er was.Plots zijn al die 10.000 guldens aan overschot verdwenen.Voor het gedrocht EU krijg je een instroom die nog nooit een cent betaald hebben en de burgers die wel hun hele leven verplicht betaald hebben,krijgen het nakijken,Je reinste disminicratie.Ook lever je pensioen in,hogere AOW belasting,terwijl het gewoon pensioen is maar toch hoger belast.Klopt ook niks van.Tevens ben je gelijk 2 weken prepensioen kwijt,omdat ze datum hebben verschoven en je nu plots het alleen ouderdomspensioen wordt.Ook ben je 2500 euro kwijt aan opgebouwde rechten.Wat is die UPO waard als je toch niet die bedragen ontvangt die er op stonden.Stinkt aan alle kanten.

 5. Comments  Wim van Beveren   |  vrijdag, 29 november 2013 at 05:02

  Kunnen ouderen dan geen harde aktie meer voeren, ze hebben toch allemaal de jaren 60 meegemaakt toen iedereen de straat op ging voor zijn rechten.
  Gooi gewoon de hele samenleving plat voor een tijdje.

 6. Comments  Johan   |  maandag, 09 december 2013 at 08:21

  Wij ouderen moeten voor 1 grote partij gaan en dan alleen hebben wij stemrecht, de Bonden doen niets voor de AOW’ers.
  Ouderen stem met de volgende verkiezingen massaal op de Ouderen Partij.

 7. Comments  Ans   |  zondag, 15 december 2013 at 10:14

  Als alle ouderen een week geen boodschappen doen,ligt er een groot deel van de economie stil.
  We worden op alles gekort overal aan meebetaald van mijn 14de tot mijn 65ste gewerkt en nu uitgekotst. Zorgtoeslag de helft minder dan in 2013 wat komt er nog meer? Zijn samen €700 aan eigen bijdrage kwijt.Ik krijg de indruk dat we maar beter dood kunnen zijn.
  Er zou een harde actie moeten komen.Nederland geweldig? Niet voor ons.

 8. Comments  Leo   |  dinsdag, 17 december 2013 at 10:45

  Beste oudere Je had werk Je salaris ging omhoog je ging met vakantie Je genoot van het leven
  Je bent vergeten wat je had Je kocht een auto Je vrouw zorgde voor de kinderen
  Wees blij met wat je nu nog hebt Kijk niet vooruit maar kijk om Het leven was goed

 9. Comments  Hans   |  donderdag, 19 december 2013 at 15:01

  Leo ik dacht dat je vooruit moet kijken dus als ik het goed begrijp moeten wij nu terug bij AF.
  Leo je bent even de weg kwijt of ben je RIJK sukkel.

 10. Comments  Corrie   |  vrijdag, 03 januari 2014 at 15:15

  Mijn man woont en werkte hier vanaf zijn 25 jaar! we hebben een stuk minder geld meer als 250 Euro netto per maand minder dan de gewone aow er een klein pensioen opgebouwd waar we vanaf het eerste jaar al 50 euro netto per maand gekort zijn nog even en we houden niets meer over !!!Het houd een keer op! nog even en we zitten onder het minimum ik vind het gewoon triest wat er gebeurd elke keer dat inleveren! elke keer de ouderen wij hebben ook geen eigen huis!!en ook geen duizenden euro ‘s op de bank!!Verdorie Leo ik weet niet hoe rijk jij bent!!!!!wij hebben geen auto. Ik werkte ook ! Waar was het leven goed???

 11. Comments  a. noniem   |  vrijdag, 03 januari 2014 at 23:09

  Rutte, Samsom en het hele kabinet hebben oogkleppen op. Beroepsdeformatie. Of ze zijn gewoon puur egoistisch. Behandel ouderen als mensen die n steentje hebben bijgedragen in de maatschappij en niet als plukvee.

 12. Comments  Ben van Bergen   |  vrijdag, 10 januari 2014 at 07:09

  Dit cabinet moet gearresteerd worden vanwege bejaardenberoving.

 13. Comments  Joske de Jong   |  dinsdag, 21 januari 2014 at 12:51

  Ja, dat krijg je als je op de “sociaal democraten* stemt. De PVDA “zorgt duidelijk voor u” !

 14. Comments  Sjef Gulpers   |  dinsdag, 28 januari 2014 at 10:53

  Het wordt tijd dat alle ouderen zich eindelijk eens gaan roeren.
  Dat kan zeer binnenkort al door de stem bij de verkiezingen gemeenteraad uit te brengen op de OPA-beweging, b .v. inm Limburg bij de gemeenten Landgraaf, Maastricht, Roermond, en Sittard-Geleen

 15. Comments  J.J. Evers   |  vrijdag, 31 januari 2014 at 09:40

  In october 2015 hoop de aow-leeftijd te bereiken.
  Mijn Gehuwde partner bereikt die pas eind 20201.
  Kunt U mij zeggen, wat mijn AOW uitkering dan ongeveer wordt, of krijg ik minder dan gehuwden AOW.
  Mijn partner heeft geen eigen inkomen.
  Hartelijk dank voor uw reactie.

 16. Comments  J Scheeringa   |  maandag, 17 februari 2014 at 11:12

  Te schandalig voor woorden wat ze daar in den Haag doen.
  De burgers die er via de belastingen voor zorgen dat ze zelf een zeer riant inkomen hebben. Bestelen ze gewoon
  De Burgers zouden masaal ongehoorzaam moeten worden en een deel van hun belasting niet betalen zodat de heren daar eens twee maand of langer zonder hun Riante inkomen en onkosten regelingen moeten.En alles zelf moeten ophoesten. Wat zouden ze piepen en jammeren. of ook niet wantz e hebben waarschijnlijk genoeg gespaard van het geld datze door ons burgers betaald hebben gekregen. En dan durven ze je ook nog te bestelen. Als de burger iemand besteld mag hij de cel in.Maar deze witte boorden criminelen stelen masaal van alle burgers en mogen vrij rond blijven lopen
  de wereld op zijn kop

 17. Comments  anomiem   |  donderdag, 20 februari 2014 at 11:50

  Dat met die € 25,00 inleveren is inderdaad een schande en wat ik nog veel vreemder vind is. een AOWr moet alle belastingen en gemeente heffingen voldoen. hij heeft ook geen recht op langdurigheid toeslag die uitkering gerechtigden WEL krijgen ook geen sociaal beleid toeslag en al de andere bijstand die uitkering gerechtigden WEL krijgen, en als je dan een optel en aftrek som maakt dan heeft een AOWr zelfs met een klein pensioentje erbij NETTO minder dan een uitkering gerechtigde, meest ook een allochtone medelander die nog nooit een cent heeft bijgedragen aan onze economie ! en DAT mogen we niet eens hardop zeggen. en dit land heeft het over Rusland en vrijheid van mening uiting.

 18. Comments  G.van den Bosch   |  maandag, 28 april 2014 at 09:51

  Mijn vrouw is nog geen 65 maar heeft een uitkring die van de toeslag af gaat

  van mijn aow.(belachelijk) Zij heeft hier voor gewerkt en altijd haar premie over betaald. Nu ben ik met pesioen en zij mag inleveren.En partner die nooit heeft gewerkt krijgt gewoon de toeslag.Dit is toch niet eerlijk.

 19. Comments  J.C.Eikenboom   |  dinsdag, 03 juni 2014 at 15:28

  Ik wilde graag een maandelijkse overzicht van mijn aow, (bruto en netto). Ook over de vakantieuitkering.

  Is dit mogelijk? Heel graag.

 20. Comments  Rens   |  zaterdag, 02 augustus 2014 at 09:33

  Het is inderdaad schandalig, mijn man heeft nu 2 maanden geen inkomen. in september voor de eerste keer. wij komen dan met onze vaste lasten niet uit met wat we krijgen, komen 148, 00 euro tekort. en dan heb ik nog geen eten mee gerekend hoe moet dat.
  Door dat hij eerder is gestopt met werken, ging er een deel van zijn pensioen hier naar toe en blijft er nu dus minder over.
  Als ik met pensioen ga krijg ik 4 maanden niets door de verhoging van de pensioen leeftijd, dat was nog niet bekend toen ik met de VUT ging. schandalig ik zie het niet meer zitten, hoe komen we hier uit. Jaren niet met vakantie geweest kunnen niets meer doe n krijg geen huur subsidie omdat ze kijken naar het inkomens jaar 2012, geen zorgtoeslag, NIETS

 21. Comments  Kees   |  donderdag, 04 september 2014 at 08:54

  Wakker worden ouderen Jullie geld Is vergokt.
  Aandelen…
  Door die geld verslindende elite… Macht is geld…
  Miljarden vergokt van de oudere die hier voor hebben gewerkt en premies hebben betaald

  Puur diefstal maar steelt een oudere dadelijk een brood Krijgt hij een boete van 181€
  Maar hun hebben jullie (aow’er) bestolen van miljarden.

  En dan nu nog meer stelen….

 22. Comments  JVDL   |  zondag, 21 september 2014 at 15:22

  Wees blij met de prima uitkeringen in ons rijke Nederland!!!

 23. Comments  Jasper   |  maandag, 29 september 2014 at 19:59

  Wat een geklaag toch allemaal!

  Ben het wel grotendeels eens met JVDL hierboven, al kan het altijd beter want we moeten niet overdrijven dat het hier in Nederland zo perfect is geregeld. Natuurlijk zijn er AOW’ers die amper rond kunnen komen, dat weet ik uit mijn omgeving ook.

  Politiek heb ik totaal niets mee want het zijn allemaal, ook 50Plus (Henk Krol……), mooipraters en vooral oplichters en dieven!

  Ik ben vorig jaar augustus met pensioen gegaan en had een heel normale baan als buschauffeur (dus niks RIJK). Ben gaan werken op mijn 17e jaar en een aardig pensioen opgebouwd.

  Natuurlijk ben ik het er niet mee eens dat de ouderen, gehandicapten en bijstandsgerechtigden steeds worden beknibbeld, maar mijn generatie heeft het echt niet slecht hoor. Maar ik hoef dan ook geen camper, boot of wereldreis en heb geen dure hobbies, ik heb gewoon een normale caravan waar ik samen met mijn vrouw 1 keer per jaar mee naar Frankrijk ga.

  Overigens waar veel mensen zich ECHT druk over zouden moeten maken is het volgende. Heeft u als AOW ‘er een jongere partner en ontvangt u dit jaar geen partnertoeslag, bijvoorbeeld omdat uw partner werkt, dan krijgt u dit NOOIT meer!
  Stel dat uw partner nu nog werkt, en er geen partnertoeslag ontvangen wordt, maar volgend jaar of later ontslag krijgt? Dan krijgt u dus nooit meer partnertoerslag en ontvangt u maar AOW voor 1 persoon! DAT is veel erger lijkt mij.

 24. Comments  Anoniem   |  vrijdag, 19 december 2014 at 00:35

  Ik ben in mei 1950 geboren,en wordt dus,65, maar met al de kortingen,en veranderingen, leef ik nu al elke dag,in onzekerheid,
  Ben inmiddels weduwe,en hulpbehoevende,
  Mijn ouders,hadden het al heel moeilijk,inverband met ziekte,weinig inkomen,mijn vader kon geen huishoudelijke hulp krijgen.
  Dus moest ik van school,ik was 12 jaar,deed de huishouding had 6 broers en zussen,jonger als ik,
  Wat hadden het zwaar in die tijd,nooit geen auto gehad of andere luxe. Dus ik weet waar ik het over heb.
  Mijn moeder leeft nog,en zit in een bejaarden tehuis,en als ik daar op bezoek ben,en de oude mensjes,zitten dan bij elkaar,
  dan hoor ik vaak..we hadden beter dood kunnen zijn.

 25. Comments  J. de Faber   |  donderdag, 22 januari 2015 at 15:30

  Tot ongeveer 1980 gold voor onze ouderen en zwakkeren in de samenleving, daar moeten we voor zorgen het zijn namelijk ONZE ouderen en zwakkeren. Helaas steeds werd er maar geknibbeld aan de uitkeringen van de zwakkeren net zolang dat deze mensen totaal niets meer kunnen.
  Nu zijn de ouderen aan de beurt en geloof me de andere EU landen zijn uit op onze pensioenen en op onze AOW want het is ze een doorn in het oog dat Nederlanders het zo goed voor elkaar hebben.
  Onze overheid werkt hier gaarne aan mee want ook zij hopen eens in aanmerking te komen voor een mooi baantje bij de EU en zowel voor de pensioenen als voor de AOW hebben we zelf gewerkt het is ONS geld en niet van de overheid, de overheid die het wel gebruikt om allerlei emigranten uit het Midden Oosten en uit Noord Afrika een uitkering te geven. Ik heb heimwee naar de 60 en 70 er jaren toen er nog geen emigranten waren en de EU amper bestond. Dit is dus de dank voor 51 jaar werken en betalen .Toch maar op Wilders stemmen ?

 26. Comments  marie   |  woensdag, 04 februari 2015 at 14:30

  Een paar jaar geleden kwamen er een paar honderdduizend Bulgaren ons land binnen en ze gingen rechtstreeks naar de Sociale dienst voor een uitkering, die ze ook kregen. En hier liggen ouden van dagen (let wel, die maakten werkdagen die nu niet meer bereikt worden) in hun strontluiers want er is onvoldoende hulp. Wat een bananenrepubliek zijn we aan het worden!

 27. Comments  n. de jong   |  zondag, 08 februari 2015 at 17:07

  In december 2015 word ik 65 en mag nog 5 maanden doorwerken voor ik AOW krijg, daarna word ik gestraft omdat ik een vrouw heb die 6 jaar jonger is en van alles mankeerd en niet kan werken ik wel bijna 50 jaar gewerkt met als beloning de helft van de AOW plus een klein pensioentje.
  Je kan beter gaan scheiden dan krijg je ten minste de AOW voor alleenstaande dat is 300 euro meer of je op je 65 jaar beter doodgaan dat scheelt nog meer uitkering.

 28. Comments  ed   |  zaterdag, 21 februari 2015 at 18:37

  Ik zie dat het abp nu ook al 17 % van mijn pensioen steelt sinds een februari ! De diefstal van januari 2015 mag ik houden !!
  Wat een gunst !! Of moet ik de politie eens bellen over wat ze me flikken ?? T zal mij wondrn wat ze nog met de rest AOW gaan doen

 29. Comments  Willem   |  donderdag, 05 maart 2015 at 16:03

  Ik ga komende jaar met pensioen,heb van mijn 14 jaar gewerkt mijn vrouw heeft ms heeft nooit kunnen werken, altijd veel kosten
  gehad,wat zullen het dan fijn hebben, nooit kunnen sparen,

 30. Comments  katar   |  dinsdag, 24 maart 2015 at 16:37

  mensen die in 2015 65 jaar worden en een jongere partner hebben krijgen 750 euro aow let wel hier moeten 2 peronen van leven

  mischien heeft een een klein pensioentje anders moet je op een houtje beten , of je aanmelden als asiel zoeker krijg je een huis plus bijstand en kwijtscheldingen

Reageer 

Deel ons

Enquete

Laatste reacties